Szanowni Państwo!

Przedstawiamy „Raport. Rynek obróbki stali w Polsce”. Jest to drugie tego typu opracowanie wykonane przez redakcję czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie”. Od opublikowania pierwszego wydania minęło 5 lat. Raport przedstawia nie tylko szeroką charakterystykę sektora obróbki stali w 2019 roku, ale daje także możliwość prześledzenia zmian, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich pięciu lat. Jest to unikalne źródło informacji dające możliwość oceny stanu obecnego oraz wskazujące trendy występujących zmian. Może być podstawą różnorodnych analiz i ułatwiać wszelkie decyzje o charakterze biznesowym.

Przeczytaj cały wstęp

Prezentowany raport zawiera bardzo różnorodne i wiarygodne dane. Dotyczą one lokalizacji i profilu działalności firm, ich wielkości, branż będących adresatami usług oraz skali wykorzystania parku maszynowego. Zaprezentowane dane zostały wsparte analizami i artykułami tematycznymi przygotowanymi przez wybitnych specjalistów ze świata nauki i przemysłu. Artykuły tematyczne dotyczą problematyki technologii stosowanych w obróbce stali: cięcia, kształtowania i łączenia, obróbki i zabezpieczania powierzchni oraz obróbki cieplnej. Poruszane są w nich również zagadnienia dotyczące: metrologii, transportu i magazynowania, inwestycji, funkcjonowania biur konstrukcyjnych i projektowych, zapewniania jakości oraz Przemysłu 4.0.

Zapraszam do lektury!

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp
Redaktor naczelny czasopisma "STAL Metale&Nowe Technologie"

Przejdź do formularza

Rozdziały

Dariusz Wódz

Doktorant Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, absolwent Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu oraz studiów podyplomowych Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Specjalizuje się w nowoczesnych metodach zarządzania, szczególnie teorii ograniczeń (TOC), ale też w Lean Management. Interesuje się również planowaniem produkcji na etapie przedinwestycyjnym (feasibility study).

dr hab. inż. Tomasz Trzepieciński, prof. PRz

Pracownik Katedry Przeróbki Plastycznej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Prowadzi działalność naukową w zakresie modelowania numerycznego procesów przeróbki plastycznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują również analizę zjawisk tribologicznych towarzyszących obróbce plastycznej blach.

dr hab. inż. Zbigniew Zimniak, prof. PWr

Pracownik Katedry Obróbki Plastycznej i Metrologii na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z obliczeniami metodą elementów skończonych procesów obróbki plastycznej metali oraz mechatronikę. Głównie zajmuje się badaniami dotyczącymi tłoczenia blach, graniczną odkształcalnością, tłoczeniem elektromagnetycznym, mikroformowaniem oraz efektem elektroplastycznym. W obrębie jego zainteresowań naukowych są też niekonwencjonalne metody obróbki plastycznej nowoczesnych stali stosowanych w motoryzacji.

dr inż. Piotr Wittbrodt

Pracownik Instytutu Innowacyjności Procesów i Pr oduktów na Wydziale Inżynierii Produkcji i L ogistyki Politechniki Opolskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia obróbki s krawaniem i e ksploatacji maszyn produkcyjnych. Zakres badań obejmuje opracowanie systemów monitorująco-diagnostyczno-predykcyjnych dla wspomagania procesów s krawania.

Dr hab. inż. Adam Grajcar, prof. PŚ

Pracownik Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia inżynierii materiałowej, a w szczególności obróbki cieplnej, cieplno-plastycznej oraz obróbki plastycznej na zimno i na gorąco nowoczesnych stali stosowanych w motoryzacji. Głównie zajmuje się badaniami strukturalnymi i własności mechanicznych stali wielofazowych typu DP, TRIP, CP, TWIP oraz HSLA.

dr inż. Agnieszka Kurc-Lisiecka

Pracownik Instytutu Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji w Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem obróbki plastycznej na zimno stali specjalnych odpornych na korozję oraz technologie spawania stali konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości (Advanced High Strength Steel AHSS) i innych materiałów inżynierskich, a także techniki i technologie wytwarzania materiałów inżynierskich oraz zarządzania jakością, logistyki produkcji i procesów przygotowania produkcji.

dr inż. Ewa Jonda

Adiunkt Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia inżynierii materiałowej, w tym obróbki laserowej oraz natryskiwania płomieniowego (HVOF) warstw wierzchnich materiałów inżynierskich. Główny kierunek badań to, badania struktury i własności modyfikowanych powierzchni m.in. twardości, odporności na zużycie ścierne, przyczepności w przypadku powłok natryskiwanych cieplnie.

dr inż. Zbigniew Brytan

Pracownik Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia inżynierii materiałowej, a w szczególności materiały o wysokiej odporności korozyjnej oraz techniki zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni materiałów. Jego działalność badawcza dotyczy analizy możliwości łączenia stali nierdzewnych technikami spawania, zagadnień związanych z obróbką powierzchniową tych stali i wpływem tych procesów na odporność korozyjną w warunkach eksploatacji a także metodyką doboru stali nierdzewnych do zastosowań architektonicznych i konstrukcyjnych.

dr inż. Augustyn Lorenc

Pracownik Zakładu Systemów Logistycznych Politechniki Krakowskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia logistyki magazynowej, organizacji łańcuchów dostaw i spedycji, w szczególności analizy ryzyka. Specjalista ds. badań i rozwoju w dziale R&D firmy SKK S.A. zajmującej się nowoczesnymi rozwiązaniami monitorowania warunków składowania i transportu towarów. Ekspert SIMP w dziedzinie logistyki przemysłowej oraz ekspert zewnętrzny NCBR w obszarze logistyki i transportu.

Witold Turant

Dziennikarz z długoletnią praktyką, związany z Polskim Radiem Katowice. Współpracowałm.in. z magazynem CEO, periodykiem „EU 25” oraz magazynem „Unia & Polska”. Współautoksiążki 6 szczebli kultury zarządzania (razem z Markiem Sabelą) oraz przygotowywanejdo druku książki Ameryka przed nami, będącej kluczem do biznesowej kultury USA (współautor: Windham Loopesko, profesor State University of Arizona w Denver).

dr hab. inż. Marek Fidali, prof. nadzw. Pol. Śl.

Redaktor naczelny czasopisma Utrzymanie Ruchu, Ekspert Politechniki Śląskiej, a także właściciel firmy inżynierskiej wdrażającej technologie Przemysłu 4.0. Obszar zainteresowań zawodowych i badawczych obejmuje szeroko pojęte metody predykcyjnej oceny stanu maszyn, urządzeń i procesów.

dr inż. Bartosz Gapiński

Adiunkt w Z akładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych Instytutu Technologii Mechanicznej n a Politechnice Poznańskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują: współrzędnościową technikę pomiarową, pomiary n ierówności powierzchni o raz zaawansowane systemy pomiarowe. G łównie zajmuje s ię pomiarową tomografią komputerową i m ożliwościami jej aplikacji w różnych obszarach nauki – o d zastosowań technicznych p o b ioinżynierię c zy inżynierię materiałową.

Maciej Stanisławski

Z wykształcenia i zawodu dziennikarz, publicysta podejmujący tematykę inżynierską (techniki CAD, CAM, CAE), wieloletni redaktor naczelny „Design News”, współzałożyciel „Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich”, od wielu lat prowadzi własny blog i portal oraz współpracuje z czasopismem „STAL Metale & Nowe Technologie”. Ojciec trzech synów, entuzjasta motoryzacji (szczególnie motocykli) i technik komputerowych.

Wojciech Mączyński

Jeden z najbardziej charyzmatycznych doradców z zakresu inżynierii utrzymania ruchu, niezawodności oraz logistyki UR. Od 2005 roku tworzy własną markę WoMa Solution i jako trener, konsultant i coach realizuje swoją misję, zarażając klientów pasją do poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań w obszarze zarządzania służbami utrzymania ruchu i p rodukcją. W ciągu 13 lat działania WoMa Solution stworzył autorskie programy szkoleniowe, takie jak Certyfikowany Praktyk TPM. Podnoszenie kompetencji technicznych Action Learnig Blitz czy Logistyka UR. Pracował dla ponad 200 firm z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Jest prelegentem na wielu wiodących kongresach branżowych. Jego pasją są zbieranie nowych doświadczeń i zarażanie innych swoim entuzjazmem. Prywatnie uczy się rysunku, co wykorzystuje przy tworzeniu pierwszego i jedynego w Polsce videobloga o tematyce TPM – Teraz Pokaże Mączyński.

dr inż. Anna Starosta

Pracownik Politechniki Gdańskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Inżynierii Zarządzania Operacyjnego. Członek zarządu IPMA Young Crew Polska. Specjalista z zakresu zarządzania jakością oraz zarządzania projektami.

RAPORT Rynek obróbki stali w Polsce

Rynek obróbki stali w Polsce 2019

Raport 2019 - cena regularna

  • Cena brutto z kosztami pakowania i wysyłki
199 zł

Zamów »

Raport 2019 dla prenumeratorów

  • Cena brutto z kosztami pakowania i wysyłki
179 zł

Zamów »
Rynek obróbki stali w Polsce 2013

Raport 2019 + Prenumerata

  • Pakiet Raport. Rynek obróbki + prenumerata
200 zł

Zamów »

Zakup Raport!


"Rynek obróbki stali w Polsce 2019"
  • 1. Wypełnij formularz
  • 2. Po wypełnieniu formularza otrzymasz link potwierdzający na podany w formularzu adres e-mail.
  • 3. Po potwierdzeniu linka aktywacyjnego nastąpi przekierowanie do strony z plikiem PDF.

Masz pytania? Napisz do nas!
Redakcja czasopisma
„STAL Metale & Nowe Technologie”Treść regulaminu jest dostępna tutaj (kliknij!)STAL Metale & Nowe TechnologieCzasopismo stanowiące kompendium wiedzy na temat m.in. technologii obróbki, łączenia czy cięcia metali, oprogramowania i hutnictwa. Sprawdź najlepszy na rynku magazyn dla przemysłu stalowego!

Co znajdziesz w czasopiśmie?

  • Obróbka metali - Pogłębisz swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych technologii wytwarzania, obróbki skrawaniem, plastycznej i ściernej oraz mechaniki i konstrukcja obrabiarek, a także urządzeń technologicznych.
  • Oprogramowanie - Poznasz systemy i programy wspierające programowanie i zarządzanie w przemyśle ciężkim.
  • Technologie łączenia - Zapoznasz się z technologiami spawania oraz sterowania jakością procesów spawalniczych
  • Hutnictwo i odlewnictwo - Dowiesz się więcej na temat technologii hutniczych i odlewniczych, poznaj rynkowe trendy, maszyny i sprzęt. Dodatkowo kompleksowo zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z obróbką cieplną.
Zobacz więcej